ทหารพราน 43 ห่วงใยประชาชน ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

410

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.30 น. ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พันเอก ปรเมธ ศานุพงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เดินทางตรวจเยี่ยม กำกับดูแล และให้กำลังใจการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ และชุดคุ้มครองตำบลที่ควบคุมดูแลพื้นที่ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟ ห้วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้เน้นย้ำนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมถึงสอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกับกำลังพล รวมถึงได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า