ทหารพราน 42 เข้าให้การช่วยเหลือเหตุต้นไม้ล้มทับกำแพงโรงเรียน หลังโดนพายุฝนถล่ม

854

     วันนี้ (19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.) ที่ โรงเรียนบ้านสะกำ หมู่ที่ 1 ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ผู้นำท้องถิ่น, กำลังภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกัน เข้าทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ เหตุต้นไม้ล้มทับกำแพงโรงเรียนบ้านสะกำ เนื่องจากมีพายุฝนลมกรรโชกแรง ในพื้นที่ ทำให้ต้นไม้ใหญ่บริเวณโรงเรียนได้เกิดทรุดตัวล้มลงมา ทับกำแพง และศาลาโรงเรียนบ้านสะกำ ทำให้ได้รับความเสียหาย

     หน่วยฯ จึงได้เข้าให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนในพื้น และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนใน ชุมชนและท้องถิ่น

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า