ให้ความรู้เยาวชน การป้องกันโรคตาแดง ที่แฝงมากับหน้าฝน

177

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสายชล หมู่ที่ 4 บ้านปูลากาซิง ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งให้ความรู้เยาวชน ในการป้องกันโรคตาแดง ที่แฝงมากับหน้าฝน เพื่อรู้จักวิธีป้องกัน และการรักษา เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเยาวชนในการดูแลตัวเอง และสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน

          ทั้งนี้ โรคตาแดงเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสขี้ตาหรือน้ำตาของผู้ป่วยโดยตรง การใช้ของใช้ร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการไอ จาม หายใจรดกัน ลักษณะอาการหากมีอาการตาแดงจากเชื้อไวรัส เช่น เคืองตา น้ำตาไหล ขี้ตาเยอะ เปลือกตาบวม ต่อมน้ำเหลืองหน้าหูโต ในบางรายอาจพบการอักเสบของกระจกตาร่วมด้วย เนื่องจากไวรัสลามไปที่กระจกตาหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

สำหรับข้อควรปฎิบัติในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ให้เกิดโรคตาแดงสามารถป้องกันได้ ดังนี้

  1. เลี่ยงการสัมผัสน้ำที่สกปรก หลีกเลี่ยงการไปเล่นน้ำที่เป็นแหล่งน้ำท่วมขัง หรือว่ายน้ำร่วมกับคนป่วยตาแดง
  2. เมื่อโดนน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าตา ควรรีบล้างออก อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะเชื้อโรคจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบและเสี่ยงต่อโรคได้
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับคนที่ป่วยเป็นโรคตาแดง เพราะจะทำให้ติดต่อกันได้ง่าย และงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า
  4. รักษาความสะอาด ซักผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน และล้างมือให้สะอาด เลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อย ๆ
  5. ไม่อยู่ในพื้นที่แอดอัดเสี่ยงต่อการหายใจ ไอ จามรดกัน เช่น รถโดยสารสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า