หน่วยเฉพาะกิจสงขลา นำของขวัญมอบแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ อ.นาทวี ส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ 2564

962

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พันเอก ปัญญาพล  สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา นำกำลังพลลงพื้นที่มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 แก่เด็กและเยาวชน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     พันเอก ปัญญาพล   สุรทิณฑ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เชื้อไวรัส covid-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดในระลอกใหม่ รัฐบาลจึงได้ประกาศยุติการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 หน่วยเฉพาะกิจสงขลา จึงได้นำ ตุ๊กตา จักรยาน ของเล่น และขนม ที่ได้รับมอบจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนมามอบเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคแก่ครอบครัวเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

     ในการนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ยังได้กล่าวอวยพร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2564 ให้เด็กและเยาวชน ให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม ครองตนเป็นคนดีของชาติ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

     ด้าน เด็กหญิง ภัทรจาริน  เจริญสกุลเงิน เยาวชนในพื้นที่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่พี่ๆทหารมามอบของเล่น และขนมให้ วันนี้ถือเป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวัน เพราะปกติตนเองไม่เคยได้รับของขวัญเช่นนี้ จึงอยากขอบคุณที่พี่ทหาร และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้นำของขวัญมามอบให้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า