ทหารพราน 41 ร่วมมือ ร่วมใจ ฟื้นฟูอาคารเรียน หลังระดับน้ำลดลง

217

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ที่โรงเรียนบ้านกือเม็ง ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดยชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4110 ร่วมกับ คณะครู ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในอาคารเรียนและห้องเรียน เพื่อเป็นการฟื้นฟูหลังจากระดับน้ำลดลงและทำให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า