พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล ห่วงใย ใส่ใจ มาตรการในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการ

643

           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลในส่วนของกองร้อยหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44  ณ  ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4404 ตำบลแป้น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการกำกับดูแล และรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการ ตามนโยบาย/สั่งการของผู้บังคับบัญชา โดยอาศัยหลักการปฏิบัติตามแบบ “3 นอก 4 ใน” เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และพี่น้องประชาชนบริเวณรอบฐานปฏิบัติการฯ

          สำหรับหลักการปฏิบัติตามแบบ “3 นอก 4 ใน” แบ่งออกเป็น 3 นอก คือ การลาดตระเวนรอบฐานฯ, การตั้งจุดตรวจหน้าฐานฯ, การนอนนอกฐานปฏิบัติการฯ ส่วน 4 ใน คือ การซักซ้อมแผนฯ, การตรวจการจากหอสูง, การเข้าประจำแนว, การเข้าเวรยามตลอด 24 ชั่งโมง ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ยังได้มอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจให้กับกำลังพล ประกอบด้วย เปล, เสื้อกันฝน และผ้าเต็นท์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า