“ศานติ   สานต่อ   ชายแดนใต้   สันติสุข”

719

ศานติ :   พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

สานต่อ :    สานต่อการทำงานแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชายแดนใต้ :   ดูแลพื้นที่ ขจัดความรุนแรง แก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกมิติ ทุกพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส ตลอดจน 4 อำเภอ  จ.สงขลา จะนะ  เทพา นาทวี สะบ้าย้อย )

สันติสุข  :  สู่เป้าหมาย สร้างสันติสุข นำความสุขสู่ประชาชน

เจตนารมย์ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

ต่อการทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จับตา การแถลงแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การนำทัพ ของ แม่ทัพศานติสัปดาห์หน้า การสานต่อนโยบายจะดำเนินการอย่างไร #แนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเดินไปในทิศทางไหน ไฮไลต์สำคัญ คือ การ ขจัดภัยปัญหายาเสพติด ที่กำลังส่งผลกระทบในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ปัญหาที่ทุกข์ในใจของประชาชน

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า