ส่งมอบบ้าน ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” 

323

          วันนี้ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน หลังที่ 11 ในโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา คือ นางสาวรอกีย๊ะ และมะแอ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคม เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา และมอบหมายให้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ดำเนินการจัดชุดช่าง ร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง จนทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

          โอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ประธานในพิธี ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ครอบครัว และมอบป้ายเลขที่บ้าน พร้อมทั้งได้พูดคุย ให้กำลังใจกับครอบครัว นางสาวรอกีย๊ะ  และมะแอ

          ทั้งนี้ นางสาวรอกีย๊ะ  และมะแอ ขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจยะลา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่ายเป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลประชาชน ไม่ทิ้งประชาชนที่ประสบความลำบาก พร้อมทั้งสัญญาว่าจะอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่น และส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า