เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

313

          พันโท ธิติพงษ์  หล้าสุพรหม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จำนวน 2 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

           ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงได้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20

ศูนย์ประชาสัมพันธ์    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า