กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าฮาลา – บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

974

     กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับฝ่ายปกครอง,หน่วยงานราชการ และประชาชน โดยใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้ไม้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรับซับน้ำในช่วงหน้าฝน และได้ระบบอนุรักษ์ดิน ระบบนิเวศ ของป่าฮาลา-บาลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเทือกเขาสันกาลาคีรีครอบคลุมพื้นที่ จ.นราธิวาส และจ.ยะลา ณ บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า