กิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่อิสลามฮิจเราะห์ศักราช 1444 สร้างความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่

1006

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ มัสยิดอัตตัรบียะห์อัลอิสลามมียะห์ หมู่ที่ 7 บ้านมูบาแรแน ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จ่าสิบเอก ธีระศักดิ์  อินไหม รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4910 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย กำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยฯ, นายมูฮัมมัดยาเอส มะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดอัตตัรบียะห์อัลอิสลามมียะห์, นายรุสลี เต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมต้อนรับวันปีใหม่อิสลามฮิจเราะห์ศักราช 1444 ภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการเล่นกีฬาพื้นบ้านและการแข่งขันกวนอาซูรอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ของปฏิทินอิสลาม โดยกิจกรรมกวนอาซูรอ เป็นประเพณีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคีแก่ประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่

          ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้มอบจักรยานเป็นรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และฉลากชิงโชค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า