รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบเหตุคนร้ายสร้างสถานการณ์ 17 จุด พร้อมกันในพื้นที่ 3 จชต.

47

          วันนี้ 17 สิงหาคม 2565 พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ณ ปั้มน้ำมันบางจาก บ้านโคกกอดอนยาง หมู่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และร้านสะดวกซื้อ 7-11 บ้านเนียง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยคนร้ายได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์กระจายพร้อมกัน 17 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 7 ราย ร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/รองแม่ทัพน้อยที่ 4 กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งความพยายามของกลุ่มคนร้ายที่ได้ สร้างสถานการณ์ก่อเหตุความรุนแรง ซึ่งได้มีการเตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนรอมฎอนสันติสุข และภายหลังเสร็จสิ้นเดือนรอมฎอน กลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเหตุการณ์ล่าสุดที่คนร้ายได้สร้างสถานการณ์ ทำลายภาพลักษณ์เชิงเศรษฐกิจ ก่อเหตุ สถานการณ์พร้อมกัน 3 จังหวัด ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส รวมทั้งหมด 17 จุด โดยพื้นที่ จังหวัดปัตตานี เกิดเหตุ 2 จุด ได้แก่ 1. เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ ปั้มน้ำมันบางจาก บ้านโคกกอดอนยาง ม.8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2. เกิดเพลิงไหม้ มินิบิ๊กซี หมู่ 5 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พื้นที่จังหวัดยะลาเกิดเหตุ 6 จุด ได้แก่ 1. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปั๊ม ปตท.ยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 2. มินิบิ๊กซี สาขารามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 3. ร้านสะดวกซื้อ 7 -11 หมู่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 4. ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บ้านเนียง หมู่ 4 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 5.มินิบิ๊กซี บ้านบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 6.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 บ้านพงลูกา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุ 9 จุด ประกอบด้วย 1.พื้นที่ อำเภอเจาะไอร้อง 2 จุด เกิดเพลิงไหม้ร้านสะดวกซื้อ7-11 และ มินิบิ๊กซี ซึ่งอยู่ติดกันในพื้นที่ บ้านเจาะไอร้อง หมู่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 3.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ปั้ม ปตท.บาเจาะ ริมถนนเพชรเกษม 42 บ้านสะแต หมู่ 4 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 4.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในปั้ม ปตท.ศรีสาคร เทศบาลตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 5.ร้าน สะดวกซื้อ 7-11 สาขาศรีสาคร บ้านคอลอกาแว อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 6.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในปั้ม ปตท.ปาเสมัส เขตเทศบาลตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 7.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ตลาดต้นไทร อำเเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 8.มินิบิ๊กซี สาขาข้างโรงพยาบาลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 9.ร้านสะดวกซื้อ7-11 สาขารือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และปั๊มน้ำมันบางจาก ดอนยาง จังหวัดปัตตานี ถือเป็นจุดที่น่าจะได้รับความเสียหายมากที่สุด ที่คนร้ายได้มีการลอบวางระเบิดที่บริเวณรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหัวจ่ายน้ำมันทำให้เกิดเหตุระเบิดและสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

          ภายหลังจากทราบเหตุการณ์ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้หน่วยดำเนินการตามมาตรการขั้นตอนที่ได้มีการกำหนดไว้ คือการเข้าควบคุมสถานการณ์ และพื้นที่เกิดเหตุในทุกจุดควบคู่ไปกับการประสานกับสถานีดับเพลิงทุกพื้นที่ในการช่วยกันดับเพลิง ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์และพื้นที่เกิดเหตุได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำการนิรภัยพื้นที่ให้มีความปลอดภัย โดยชุด EOD ได้เข้าไปทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดมีการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยทางชุดพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินการต่อกลุ่มคนร้ายต่อไป

          เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของกลุ่มคนร้ายซึ่งขณะนี้ไม่สามารถสรุปปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจว่าก่อเหตุด้วยปัจจัยใด แต่ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการพูดคุย หรือประเด็นทางการเมือง รวมถึงความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด และรอบด้านถึงจะสามารถสรุปได้ว่ามูลเหตุจูงใจหรือปัจจัยในการก่อเหตุเกิดจากอะไร แต่สิ่งที่เป็นความเร่งด่วนขณะนี้ คือเรื่องการรวบรวมวัตถุพยานเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งจะเร่งสำรวจความเสียหายในทุกจุด ทุกพื้นที่เพื่อนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่มีการกำหนดไว้ต่อไป

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิม คือการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา และการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการด้วยความอดทน อดกลั้น และระมัดระวัง และหลังจากนี้จะต้องมีการปรับแผนในการใช้กำลังเรื่องการจัดจรยุทธ์เข้าควบคุมพื้นที่ที่ล่อแหลม และเสี่ยงภัยให้มากขึ้น และเรื่องการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          โดย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้เร่งรัดสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด และเร่งคลี่คลายคดีด้วยการปรับแผนการรักษาความปลอดภัยโดยใช้บทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการพูดคุยสันติสุขที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพุ่งเป้าไปที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์มากขึ้นโดยเฉพาะน้องชาวไทยพุทธ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายอ่อนแอ และเปราะบาง การก่อเหตุลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ ความรู้สึกของสังคมในวงกว้าง สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ในบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะเร่งทวงคืนความยุติธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการเยียวยาทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายและเรื่องการกำหนดมาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก ซึ่งจะได้ดำเนินการควบคู่อย่างเร่งด่วน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า