เดินหน้ามอบ “บ้านปันสุข” ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง

160

          วันนี้ (29 ก.ค. 65) เวลา 09.40 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน 904 ภาค 4 ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 65/2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบบ้านให้กับ นางนิหมะ นิเหาะ อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยในโครงการ “บ้านปันสุข” จากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เนื่องจากเป็นผู้ยากไร้ อาศัยอยู่กับสามี และต้องเลี้ยงดูหลานอีกจำนวน 6 คน ที่เป็นเด็กกำพร้า

          โดยมี พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 กล่าวรายงานถึงภาพรวมโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี จำนวน 100,000 บาท จัดชุดช่างจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วง โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 45 วัน

          ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และอันเชิญถุงพระราชทาน ความห่วงใยจากในหลวงและพระราชินี สู่ประชาชน พร้อมทั้งช่วยติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ภายในบ้าน ติดตั้งบ้านเลขที่และเยี่ยมชมภายในบ้าน นอกจากนี้ประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังร่วมมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

          พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนยากลำบากมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวสร้างบ้านผ่านการขับเคลื่อนงานของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน และหวังให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือของโครงการ จะได้พัฒนาตนเอง และเป็นแรงสนับสนุนช่วยเหลือสังคม และคนอื่นๆต่อไป

          จากนั้น พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำทีมนายอำเภอ เจ้าหน้าสาธารณะสุข และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. นายตอเห เฮ็งเลาะแม อายุ 67 ปี 2. นางกูมารียา ต่วนปูเตะ อายุ 76 ปี 3. นางสมจิต  นิรันดร์พุฒ อายุ 79 ปี 4. นางอนงค์  สุริพงษ์ อายุ 65 ปี 5. น.ส.นูรนะห์  หยีมือเฮง อายุ 29 ปี 6. ด.ญ.นูรมา ศรีทอง อายุ 4 ขวบ 7. นายพันธ์  ขุนพรหมยา อายุ 62 ปี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมสอบถามความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชน หารือแนวทางการช่วยเหลือในด้านต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า