(ICRC)  เข้าพบแม่ทัพน้อยที่ 4 แนะนำคณะทำงานพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือการทำงานด้านมนุษยธรรม เพื่อประชาชน

177

          วันนี้ 26 กรกฎาคม 2565 พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ นายฮวน เปโดร แซเรอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมแนะนำคณะทำงาน พร้อมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน

          พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวขอบคุณคณะ (ICRC) ที่ได้มาเยี่ยมพูดคุยกันในวันนี้ ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบหมายได้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ หากพูดถึงองค์กรต่างชาติที่ผ่านมาเรามักรู้สึกเหมือนถูกแทรกแทรงการทำงาน เนื่องด้วยขาดการพูดคุย และด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกกล่าวหาว่าเป็นพื้นที่ขัดแย้ง ปัจจุบันหลังจากได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นทำให้เข้าใจถึงบทบาทการทำงานของ (ICRC) มากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทด้านมนุษยธรรม ซึ่งถือเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึ่งได้รับเป็นขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดูแลประชาชนในด้านนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นที่รัฐได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากทาง (ICRC) จะเข้ามาช่วยเสริมในด้านนี้ก็ยินดี ซึ่งทางรัฐบาลให้การยอมรับการทำงานของ (ICRC) เนื่องจากมีสำนักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ หากได้ร่วมกันทำงานจะเป็นการช่วยหนุนเสริมกันและกัน นับเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างสังคมให้ดี มีความสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกัน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้ความร่วมมือ กับ (ICRC) ในการทำงานด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่

          ด้าน นายฮวน เปโดร แซเรอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ กล่าวว่า ขอบคุณ ที่ให้ความไว้วางใจ และให้การต้อนรับคณะ(ICRC) เป็นอย่างดี มาครั้งนี้เพื่อมาเข้าเยี่ยมแนะนำตัวทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือระหว่างกัน โอกาสหน้าหวังจะได้เข้าพบร่วมพูดคุยกับท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ทราบว่าท่านได้รับบาดเจ็บขอให้ท่านหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว รู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ร่วมงานกัน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  (ICRC) มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานมาจากหลายประเทศ จึงมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฏหมายของแต่ละพื้นที่ และพร้อมเคารพการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้คณะมีความยินดีที่จะพูดคุยสานต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกโอกาส การมาครั้งนี้ได้รับรู้ การทำงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้ทำงานเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด เพื่อความเป็นอยู่ดีทีแก่ประชาชนในพื้นที่

          สำหรับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ The International Committee of The Red Cross (ICRC) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีภารกิจด้านมนุษยธรรม เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งมีการดำเนินงานทั่วโลก โดยมีสำนักงานภูมิภาคในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ก่อตั้งในปี 2518  สำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ICRC) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า