สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “หน่วยฝึกทหารใหม่ New Normal”

1289

ผลิตรายการโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า