ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างย้ายศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ จชต. โดยวิธีคัดเลือก (1,117,000.00)

714

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.