ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีคัดเลือก ( 638,080.00 บาท )

295