พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 ทีมเทศบาลตำบลบาเจาะ คว้าชัย

167

         เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ที่ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับงานมหกรรมฟุตบอลศึกลูกหนังชายแดนใต้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ ที่ดีของชุมชนอันจะทำให้เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ความสมานสามัคคี ความสมานฉันท์ และลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ มีคุณภาพชีวิตของเยาวชน ครอบครัวในสังคมที่ดี

           อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมที่ให้ความสนใจร่วมสมัครแข่งขันถึง จำนวน 236 ทีม  จากทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ซึ่ง 2 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลบาเจาะ และทีมข้าวหมกกอไผ่ by YRU บรรยากาศในการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทั้งในพื้นที่ จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันกันจนเต็มสนาม และทีมที่สามารถคว้าชัยในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี PEA YALA FA CUP ครั้งที่ 20 ในครั้งนี้ได้แก่ทีมเทศบาลตำบลบาเจาะ ซึ่งชนะทีม ข้าวหมกกอไผ่ by YRU ด้วยประตู 8:7

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า