ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (110,085.00)

566

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.