หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี มอบบ้านปันสุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

31

          วันนี้ (18 มิ.ย.65) เวลา  09.45 น. พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904  และคณะจิตอาสา 904 ภาค 4 ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ นางพิมพ์ คงมี ณ บ้านเลขที่ 15/27  หมู่ 3 บ้านบินยาลิมอ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มพูนความสุขแก่ประชาชน พร้อมทั้งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมกันนี้ ได้มอบชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว ก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน โดยมี พันเอกเรวัฒ ธรรมจิรเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ,หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, กลุ่มมวลชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า การมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ในครั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งในการประกอบอาชีพ  และการดำเนินชีวิตประจำวัน การมอบบ้านในครั้งนี้เป็นประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามโครงการ “บ้านปันสุข” เป็นประชาชนที่มีความเดือดร้อน เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะและเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคม โดยมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาประชาธิปไตยตำบล เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ

          ด้าน นางพิมพ์ คงมี เจ้าของบ้านโครงการ ” บ้านปันสุข ” กล่าวว่า ขอบคุณท่าน พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 และหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงประชาชนจิตอาสาที่ให้การสนับสนุน พร้อมอุปกรณ์สิ่งปลุกสร้าง และขอขอบคุณทุกท่านที่มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเครื่องนอน รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ซึ่งเดิมตนเป็นคนพัทลุง ได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต. ยะรัง มา 15 ปีแล้ว

          สำหรับโครงการ “บ้านปันสุข” เป็นการดำเนินงานของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้มอบหมายหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20  ร่วมกับสภาประชาธิปไตยตำบล ร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่มีจิตอาสา เสียสละ เพื่อสังคมและมีความยากลำบากเหมาะสมที่จะได้รับการช่วยเหลือ จึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า