สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “Amazean Jungle Trail 2022”

35

           เชิญรับชม รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “Amazean Jungle Trail 2022” ออกอากาศทาง ททบ.5 HD

ผลิตรายการโดย ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า