ตรวจเยี่ยมการฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง การเก็บตัวกำลังพล เพื่อเข้ารับการแข่งขัน ฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ระดับ ทบ. ประจำปี 2565

668

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ กองอำนวยการฝึกเตรียมการแข่งขัน การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า การเก็บตัวกำลังพล เพื่อเข้ารับการแข่งขัน ฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ระดับ ทบ. ประจำปี 2565 ของกรมทหารราบที่ 153  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางทหาร โดยมี พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ การมอบนโยบายการฝึก เน้นย้ำกฎความปลอดภัย และการปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบการฝึก สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งการฝึกเป็นการเพิ่มทักษะ และความชำนาญของการยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยหน่วยได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านการฝึก และศึกษาของกองทัพบก เน้นการเตรียมกำลังพลให้มีความรู้  ความสามารถ  และเตรียมพร้อมให้มีความพร้อมรบ โดยสำหรับการฝึกเป็นงานที่สำคัญที่สุดของทหารหน่วยปกติ  และให้ทำการฝึกอย่างจริงจังในทุกระดับ ตั้งแต่การฝึกทหารใหม่  จนถึงการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ฝึกเป็นหน่วยกองพัน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับกำลังพลผู้เข้ารับการฝึก ในเรื่องการฝึกใช้อาวุธปืน ให้กำลังพลมีความคุ้นเคย  มีความชำนาญในการใช้อาวุธประจำกายมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือและปกป้องพี่น้องประชาชนได้ต่อไป “ฝึกยิงให้ชำนาญ เน้นย้ำกฎความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย”

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า