ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการป้องกันลักลอบผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

603

     เมื่อ วันที่ 27 ส.ค. 63 เวลา 16.30 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 พร้อมเน้นย้ำการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25  ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า