ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.22 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (350,000.00)

496

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.