แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับน้องเล็กของกองทัพ ผลัดที่ 1/2565 เข้ารายงานตัว มณฑลทหารบกที่ 42 สร้างความมั่นใจในกระบวนการฝึกของกองทัพบก

131

           วันนี้ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2565 ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมตั้งแต่จุดคัดกรอง จุดฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนทหารกองประจำการในขั้นตอนตามที่สาธารณสุขกำหนด โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองจากโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์  ก่อนตรวจเยี่ยมสถานที่หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ขณะเดียวกันแม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เดินพบปะพูดคุยกับทหารกองประจำการให้คลายความกังวล และขอให้มั่นใจในกระบวนการของกองทัพที่จะดูแลทหารใหม่เสมือนน้องคนเล็กของกองทัพ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

          โดยได้เรียกประชุมผู้ฝึก ครูฝึก ตลอดจน ผู้ช่วยครูฝึก เพื่อรับฟังนโยบาย ในการฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกทหารใหม่จากกรมยุทธศึกษาทหารบก และมาตรการการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ทุกราย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก

          โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การฝึกทหารใหม่ ต้องคิดว่าน้องๆ ที่เข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการ เข้ามาอยู่ในบ้านของเรา เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็ก เรามีหน้าที่ดูแล บ่มเพาะ และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในความเป็นทหาร และสุภาพบุรุษ เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับวิธีการฝึกนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานบนความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการฝึก ในส่วนการลงโทษ หรือลงทัณฑ์ทำได้เฉพาะเท่าที่จำเป็น และจะต้องไม่มีการทำเกินขอบเขต หรือกลั่นแกล้งทำร้ายร่างกาย ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะลงโทษอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในกระบวนการฝึกของกองทัพบก ว่าจะทำให้บุตรหลานของทุกท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพบก และประเทศชาติต่อไป

          สำหรับวันนี้มีทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2565 ของมณฑลทหารบกที่ 42 ที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 541 นาย เป็นทหารกองประจำการที่มาจากการร้องขอและจับฉลาก โดยไม่รวมยอดที่สมัครออนไลน์ แยกเป็นทารบก 383 นาย และทหารเรือ 158 นาย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า