มอบวีลแชร์ ให้กับผู้ป่วยพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่

336

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วย ร่วมกับ ชุดสันติสุข 104 กำนัน และส่วนราชการ ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 109/1 หมู่ที่ 2 ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มอบวีลแชร์ให้กับนายอันวา  เวาะมะ ผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิต และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้พิการ สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่

           จากนั้น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อินทผลัมให้แก่ นางสาว สะบีหน๊ะ ยูโซ๊ะ ผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้รับการตอบรับและขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า