ส่งเฮลิคอปเตอร์ บินด่วนช่วยผู้ป่วยวิกฤติ นราธิวาส

270

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการส่วนที่เกี่ยวข้องให้ใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ดัดแปลงไว้สำหรับรองรับภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมองตีบ จากจังหวัดนราธิวาสไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็นการด่วน

          “เราเห็นถึงความสำคัญ ของพี่น้องประชาชน แค่ได้ช่วยเหลือคนไข้ ให้สามารถใช้ชีวิตได้อีกครั้ง เพราะ 1 ชีวิต มีค่ามากกว่า 1 ชีวิต”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า