พบปะ ให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ ห้วง “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”

66

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565  เวลา 13.30 น. ที่ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4409 บ้านปาแดปาลัส หมู่ที่ 1 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกำลังพล ในส่วนของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจในการควบคุม และกำกับดูแลพื้นที่ ห้วง “เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566” โดยในการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่างๆ กำลังพล ทุกนายจะต้องไม่ประมาทต่อสถานการณ์  ไม่สร้างเงื่อนไขต่างๆ และสามารถกำกับดูแลพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้มอบโอวาท และอวยพรปีใหม่ ให้กับกำลังพล เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยอย่างเต็มความสามารถ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า