ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนาม ฮ. ค่ายสิรินธร โดยวิธีคัดเลือก

21
3.ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงสนาม ฮ. 19 เม.ย.65