เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่าเวลาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ (๑,๒๔๕,๐๐๐ บาท)

79
650331-03