ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงยานพานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68