รายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน เสริมสร้างความเข้าใจชายแดนใต้

274

รับชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน เสริมสร้างความเข้าใจชายแดนใต้

ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ทาง ททบ.5

 

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า