รายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน พิทักษ์ผืนป่า ขจัดภัยแทรกซ้อน

75

ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน พิทักษ์ผืนป่า ขจัดภัยแทรกซ้อน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า