เร่งช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

218

          27 กุมภาพันธ์ 2565 กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 นำกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทาน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนขุนอาสา 423 ของหน่วย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, อาสาสมัครกิจการพลเรือน และ อาสารักษาดินแดนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าดำเนินการขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ บ้านแลแบง หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจำนวน 20 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำ เพื่อดำเนินการสูบระบายน้ำออกจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ

          ทั้งนี้เนื่องจากช่วงระยะ 3 – 4 วันที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้ระดับน้ำสระสมเพิ่มขึ้น บวกกับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำไหลบ่าเข้าตามลำคลองสาขาจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ทางกองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 จึงส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า