ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้าง และปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.41 และ นขต. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

187