ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (รถยนต์) รายการจ้างซ่อม สป.ในท้องถิ่น จำนวน ๔ คัน สนับสนุน ศกบ.อโณทัย โดยวิธีคัดเลือก (๙๙๑,๙๑๐.๕๕ บาท)

65
650214-002