ยืนยันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามปกติ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งใคร

327

           กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยันยันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามปกติ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งใคร ตามที่ นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ได้โพสลงในสื่อโซเชียล เพจ “Anchana Heemmina” ถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยานพาหนะ มีใจความสรุปได้ว่า “เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตั้งใจที่จะกลั่นแกล้งสกัดจับรถของตน รวมทั้งเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนไม่เท่ากัน”

    

           จากเหตุการณ์ดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจ ดังนี้ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1724 ขณะที่ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตรวจสอบเขตรับผิดชอบตามปกติเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ได้พบรถยนต์ต้องสงสัย    ขับสวนทางมามีสภาพภายนอกค่อนข้างแปลกตา ไม่เหมือนรถทั่วไปที่ใช้สัญจรบนถนน และไม่ทราบว่า มีผู้ใดโดยสารมากับรถคันดังกล่าวบ้าง จึงประสานให้ชุดคุ้มครองตำบลลำไพล ซึ่งเป็นหน่วยบนเส้นทาง  ที่รถกำลังมุ่งไปทำการสกัดเพื่อตรวจสอบ จากนั้นจึงพบว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถแท็กซี่จ้างเหมา มีนายมะอูเซ็ง ดือแระ เป็นคนขับ และ นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ เป็นผู้โดยสาร ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายจึงอนุญาตให้เดินทางต่อไป หลังจากนั้น นางสาวอัญชนา ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เพื่อชี้นำให้สังคมเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีเจตนากลั่นแกล้งตน และเลือกปฏิบัติต่อพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเรียนให้ทราบว่าการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ได้ดำเนินการตามหน้าที่และยึดมั่นในหลักการใช้กฎหมายด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกันภายใต้หลักนิติรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งให้ความสำคัญ กับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนกรุณาบริโภคข้อมูลข่าวสาร ด้วยความระมัดระวัง โดยใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลหรือผู้หนึ่งผู้ใด หากพบเห็นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง

สามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หมายเลข 061-1732999 หรือ หมายเลข 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า