รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 4 มั่นใจมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชน และนักท่องเที่ยว

271

          วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง พร้อมทั้งตรวจความพร้อมของท่าอากาศยานเบตง อาคารที่พักผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในท่าอากาศยานเบตง และตรวจราชการโรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดยะลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเบตง สายการบินและผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การต้อนรับ และร่วมประชุม

          โดยในวันนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเครื่องบินส่วนตัวมาทดสอบการบิน เป็นการตรวจสอบทางกายภาพถึงความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ และเพื่อเป็นการยืนยันให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าท่าอากาศยานนานาชาติเบตงสามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการที่จะพัฒนา ตลอดจนให้ความสำคัญกับพื้นที่ เป็นการสร้างความมั่นคง และความเจริญให้เกิดขึ้น

          ทั้งนี้คณะได้ประชุมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อย่างเป็นทางการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งได้วางกำหนดการเปิดให้บริการไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งมีผลการประชุมหารือ ดังนี้ 1. ให้ท่าอากาศยานเบตงเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการเปิดให้บริการพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการทำการบินผ่านมาตรการการลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าจอดอากาศยาน รวมไปถึงการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนให้สายการบินสามารถดำเนินการบินได้อย่างต่อเนื่อง 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุน ผลักดันกิจกรรมในการเดินทาง และการท่องเที่ยว เช่น อัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม การลดค่าธรรมเนียม จัดตั้งศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และความพร้อมในการรองรับคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอนการเดินทางของท่าอากาศยาน โดยท่าอากาศยานเบตง มีศักยภาพของอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน ต่อชั่วโมง หรือ 8 แสนคนต่อปี มีสถาปัตยกรรมตกแต่งด้วยไม่ไผ่สวยงามสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น มีความยาวทางวิ่ง ขนาด 30×1,800 เมตร ลานจอดอากาศยานสามารถรองรับเครื่องบินขนาดไม่เกิน 80 ที่นั่ง ได้จำนวน 3 ลำ ในเวลาเดียวกัน และลานจอดรถยนต์สามารถจอดรถยนต์ได้ 140 คัน

          นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “ท่าอากาศยานเบตงดำเนินการก่อสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางสู่อำเภอเบตง ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทางให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ สำหรับท่าอากาศยานเบตงปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จมีความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมให้บริการ  โดยทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานมีการทดสอบทางการบินหลายครั้ง และได้ทดลองเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำเที่ยวแรกโดยสายการบินนกแอร์ ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสาร 86 ที่นั่ง เส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ขณะนี้มีสายการบิน ขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหาดใหญ่ – เบตง – หาดใหญ่ และดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ โดยมีการให้บริการเที่ยวบินประจำวันละ 2 เที่ยวบิน คือ หาดใหญ่ -เบตง-หาดใหญ่ ปกติจะใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 4 ชั่วโมง มาใช้ทางเครื่องบินเพียง 40 นาที ส่วนอีกเที่ยวบิน ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ใช้เวลา 1.40 ชั่วโมง ทั้งนี้สายการบินจะทำการปรับเวลาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เดินทางให้เหมาะสมมากที่สุด อย่างไรก็ตามถึงแม้ท่าอากาศยานเบตงยังไม่เปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ แต่ได้มีการให้บริการเที่ยวบินทางราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลซึ่งได้มีการทำการบินมาอย่างต่อเนื่อง”

           ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ขณะนี้ท่าอากาศยานเบตงมีความพร้อมในการให้บริการ ระบบการปฎิบัติการมีความพร้อม ถือว่าที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ต้องหารือกับสายการบินพาณิชย์จะทำอย่างไรให้สามารถจัดเที่ยวบินมาให้บริการประชาชนได้มากที่สุด ซึ่งต้องหารือกับผู้ประกอบการ สมาคมท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาและเบตง เพื่อที่จะทำให้สายการบินพาณิชย์ได้มีความมั่นใจและสามารถมาเปิดให้บริการได้ ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมกันทุกฝ่ายได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้

          นอกจากนี้สายการบินนกแอร์ ได้ขอให้พิจารณาเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆในระยะแรก โดยขอให้มองสนามบินเบตงซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติอยู่แล้ว ให้เป็นฮับในการเดินทางระหว่างภูมิภาคสามารถเชื่อมไปยังมาเลเซีย,สิงคโปร์ ได้ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง และมองว่าจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป”

           ขณะที่พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ยังคงยืนยัน และขอให้เชื่อมั่นการทำงานในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยในวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจ ตลอดจนมอบนโยบายการทำงานให้กับกำลังพล เน้นย้ำปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในพื้นที่ในอนาคต

 

          จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางยังโรงพยาบาลเบตง พบปะ และให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก่อนเข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลโรงพยาบาลเบตง และผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของอำเภอเบตง  มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายแพทย์ สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง ณ ห้องประชุมภู่พัฒน์ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า