ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพระนามาภิไธยย่อ สธ. และป้ายค่ายสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (370,500.00)

1317

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.