กิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ณ รร.ตาดีกานุดรุดดีน บ.บือเจาะบองอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

293

         เมื่อวันที่ (16 ม.ค.65) เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนตาดีกานุดรุดดีน บ้านบือเจาะบองอ หมู่ที่ 7 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันตรี ศิริพล  จังพานิช ฝ่ายอำนวยการที่ 5 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง และชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4615 ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2565 โดยการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) เช่น ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง, ร้องเพลงชาติร่วมกัน, มอบธงชาติ, ให้ความรู้เรื่องวันกองทัพไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ ในราชวงค์จักรี พร้อมทั้งได้แจกขนมให้กับเด็กๆ ภายในโรงเรียน

           ทั้งนี้ ครูผู้สอนศาสนา (เจ๊ะฆู) และเด็กๆ ภายในโรงเรียนตาดีกาฯ มีความประทับใจในการจัดกิจกรรมของหน่วยในครั้งนี้ เนื่องจากทำให้เด็กๆมีความสำนึกรักในความเป็นไทย อีกทั้งยังได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย ซึ่งการฏิบัติในครั้งนี้ประชาชนและครูผู้สอนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กิจกรรมหน้าเสาธง วันกองทัพไทย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า