ประากาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ตัดต่อ รายการ จับกระแสชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

207