“ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

142

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ บ้านตือระ หมู่ที่ 8 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา       พันเอก ภูมิสิน  สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านตือระ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” จำนวน 2 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

          ทั้งนี้ประชาชนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า