จังหวัดยะลา ซ้อมแผนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

350

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการซักซ้อมการปฏิบัติงานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดยะลา ที่บริเวณบึงสวนขวัญเมือง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยการซักซ้อมเริ่มสถานการณ์ชักซ้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ทางน้ำ) ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เทศบาลนครยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา หน่วยกู้ชีพกู้ภัยแม่กอเหนี่ยวและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิม

          นายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นมาเป็นช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักและมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนแก่ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราทุกหน่วยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว จังหวัดยะลาจึงบูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ร่วมกันซักซ้อมการปฏิบัติงานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากร กำลังเจ้าหน้าที่ และแนวทางการให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในระดับพื้นที่อำเภอต่างๆ เมื่อเกิดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าการจัดกิจกรรมของจังหวัดในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในการเตรียมความพร้อมของจังหวัด ที่เราทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่น ร่วมมือ ร่วมใจ แสดงถึงความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย นับจากนี้ไปทุกหน่วย ซึ่งเป็นกำลังหลักของจังหวัดยะลา จะได้เตรียมความพร้อมรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน และหมั่นฝึกฝนตนเองตลอดจนปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในหน้าที่ ให้เกิดทักษะ และมีประสบการณ์เพื่อจะนำมาซึ่งความมั่นใจของประชาชนชาวจังหวัดยะลา อันเปรียบเสมือนญาติพี่น้องที่พวกเราต่างมีความรัก ความห่วงใย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า