มอบข้าวสาร จากบริษัท มารินไทม์อไลแอนล์ จำกัด ให้กับมัสยิดและประชาชน ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

135

          ที่ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4113 และหมวดทหารพรานหญิง นำโดย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน เข้าพบปะให้กำลังใจประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ดี และขอความร่วมมือในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงมอบข้าวสาร จำนวน 40 ถุง จากบริษัท  มารินไทม์อไลแอนล์ จำกัด ให้กับมัสยิดในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า