พบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ จ.ยะลา

380

          ที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตในห้วงปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในชุมชน ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการดูแลตนเองช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า