ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144