ผอ.รมน.ภาค 4 รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและข้าวสารตราฉัตรในเครือ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับกำลังพลและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่

377

          วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและข้าวสารตราฉัตรในเครือ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) นำโดย คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ประกอบด้วย เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองตราฉัตร จำนวน 7,200 ขวด เครื่องดื่มวิตามินซี จำนวน 3,000 ขวด และข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร จำนวน 30 กิโลกรัม

          พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ที่ได้ให้ความกรุณากับพี่น้องประชาชน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยได้นำผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ โดยเฉพาะความปรารถนาดีที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมาบริษัท CP ได้สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มามอบให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  รวมถึงนำไปช่วยเหลือในวิกฤตต่างๆ หากพี่น้องประชาชนประสบกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะได้นำความปรารถนาดีและผลิตภัณฑ์ ส่งมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า