หมวดการศพ กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

953

          พันเอก พสุธาร สมิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กรมทหารราบที่ 15 ได้รับการประสาน จากฝ่ายความมั่นคงอำเภอเทพา ว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพัก พื้นที่เทศบาลอำเภอเทพา 1ราย คือ นาย เจ๊ะหะ  มะเนาะ อายุ 94 ปี บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ข้อมูลเบื้องต้นเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งกลับจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลเทพา ประสงค์กลับมารักษาตัวที่บ้าน และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงสั่งการให้ พันโท สุบิน ชะรอยรัมย์ ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 จัดกำลังพลหมวดการศพพร้อมยุทโธปกรณ์  ชุดรักษาความปลิดภัยของหน่วย ร่วมกับ ฝ่ายตำรวจ,ฝ่ายปกครอง และทีมแพทย์ สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ในการเก็บศพผู้เสียชีวิต เพื่อจัดการศพตามขั้นตอน การจัดการศพผู้เสียชีวิต และพิสูจน์ทราบสาเหตุการเสียชีวิต โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการ  การช่วยเหลือประชาชนในการเก็บศพผู้เสียชีวิตตามแนวทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และนำส่ง กุโบร์ ตามหลักศาสนาต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจ ดังกล่าวนั้นสร้างความประทับใจให้กับประชาชนในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิต ต่างขอบคุณกำลังพลทหารที่ได้มาช่วยภารกิจการเก็บศพในครั้งนี้ และอยู่เคียงข้างประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

 

          ทั้งนี้ กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15  ได้ปฏิบัติติตามนโยบายสั่งการของ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ให้กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 ในฐานะหน่วยสนับสนุนด้านการบริการของกองพลทหารราบที่15 และเป็นหน่วยที่มี หมวดการศพ อยู่ในอัตราการจัด จึงดำเนินการรับมอบภารกิจตามสั่งการ จัดหมวดการศพเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

          โดยกองพลทหารราบที่ 15 ได้เตรียมความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกกรณี โดยได้สนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะ ให้กับทุกหน่วยงานที่ร้องขอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกคน และทุกภาคส่วน รวมทั้งได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ตามนโนบายกองทัพบก เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในด้านการประสานกับศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยโควิด- 19 ของสถานพยาบาลต่าง ๆ หรือโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ รวมทั้งสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา รวมถึงจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการรับ- ส่งผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในทุกกรณี อาทิ รับไปส่งที่โรงพยาบาล, รับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วไปส่งที่บ้าน หรือการนำผู้ป่วยกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา และเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด โดยเป็นการดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่รับศพจากโรงพยาบาล (มีหีบศพให้) ไปยังฌาปนสถาน และประกอบพิธีแบบถูกหลักของศาสนา อย่างสมเกียรติ ตลอดจนพร้อมสนับสนุนการเก็บและเคลื่อนย้ายศพ ในกรณีที่เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ขอให้ประชาชนจงเชื่อมั่น ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส เราพร้อมจะนำทุกสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เราจะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า