กองทัพภาคที่ 4 มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

403

          เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องรับรองพูลสวัสดิ์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาพระราชทานภาค 4 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 มอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน 200 หลอด และถุงยังชีพ จำนวน 70 ถุง ซึ่งได้รับมาจากมีผู้มีจิตศรัทธาเพื่อให้กองทัพภาคที่ 4 เป็นสื่อกลางในการส่งมอบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกักตัวที่บ้านในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ ทรงเกียรติ  เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์ สมพร สหจารุพัฒน์ และแพทย์หญิง สุภิยา โออุไร และคณะ นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า