รายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน กองทัพบกสนับสนุนอากาศยาน ร่วมฝ่าฝันวิกฤติโควิด – 19 จังหวัดชายแดนภาคใต้

274

          รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับ บรรยากาศการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ของทีมแพทย์อาสากรุงเทพมหานคร ที่ส่งไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากกองทัพบก รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ในชื่อตอน กองทัพบกสนับสนุนอากาศยาน ร่วมฝ่าฝันวิกฤติโควิด – 19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า